front fellespakkerietDet nye Fellespakkeriet for frukt, grønt og bær i Lier er ferdigstilt og levert innen fristen.
Vi er fornøyd, dette har vært et godt prosjekt for vårt firma og et svært inspirerende byggeprosjekt der samarbeids-ånd og stå-på-vilje har preget aktørene, sier daglig leder Tore Lunde. Plankompaniet har prosjektert anlegget, tatt seg av byggesakshåndteringen og vært tiltakshavers representant i byggefasen for det drøyt 3.000 m2 store industrianlegget, til en verdi av over 20 millioner kroner. 

Ingen tid å miste!
Prosjektet hadde byggestart 6. april 2010 og har hele tiden operert med stramme tidsfrister. -Vi fikk dette oppdraget så sent som i november 2009. Anlegget skulle da først prosjekteres, deretter legges ut på anbud og stå ferdig til maskinmontering allerde i midten av juli (2010). Dermed hadde alle svært knappe frister å forholde seg til, forteller Tore Lunde. Med verdifulle innspill fra en engasjert og kunnskapsrik byggekomité, fikk vi raskt opp tegninger på hvordan bygget skulle se ut og oppdraget ble lagt ut på anbud som totalentreprise. PoB Entreprenør  ble valgt som totalleverandør. Med seg hadde de blant annet underleverandørene: Stener Sørensen AS(rådgivende ingeniør i byggeteknikk), Steg AS (brannprosjektering), Isachsen Entreprenør(grunn, terreng og utvendig rørarbeid), YIT avd. Lier(el og ventilasjon), Konnerud Rør (innvendig rørarbeid), Buskerud Kulde (kjøling), ThyssenKrupp Byggesystem  (sandwichpaneler) og Brannsikkerhet Total  (sprinkleranlegg). - Innenfor den stramme tidsrammen satte vi stor pris på å møte en positiv og løsningsorientert holdning fra alle de involverte, godt kvalifiserte firmaene i prosjektet, sier Tore Lunde. Som planlagt klarte man å ferdigstille anlegget for maskinmontering 15.07.10 og for igangkjøring 01.08.10 - innenfor avtalt pris.

Sterkt nabolag
Fellespakkeriet, med den velklingende adressen Fruktveien, er siste tilskudd til et moderne, landbruksbasert nærings- og industriområde i Lier. Fra før ligger det både konservesfabrikk, forhandler av driftsmidler til landbruket og grønnsakslager med kontrollert atmosfære på området. Plankompaniet har tidligere hatt vellykkede prosjekteringsoppdrag på flere av disse byggene.

Rommelig arbeidsplass med kvaliteter
Fellespakkeriet inneholder mottaks- og vaskeanlegg, råvarelager, pakkehall og ferdigvarelager sortert på produktkategorier, i tillegg til kontorer, kantine og garderobefasiliteter for ansatte.- Utfordringen har vært å skreddersy de ulike produksjonsarealene til maskinpark og logistikkbehov for det enkelte produkt og samtidig ivareta hensyn til et funksjonelt arbeidsmiljø, sier Bård Helgerud, som har gjort prosjekteringsarbeidet i Plankompaniet.

Les mer på Fellespakkeriets egne nettsider

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post