plankomp kuPlankompaniet  AS – tidligere L-plan  - startet som et rent landbruksplan-firma og hadde den første tiden en rekke større og mindre byggprosjekter for landbruket i Østlandsområdet.

Firmaet etablerte seg i 1998 som en konsekvens av at Staten, som til da hadde vært nærmest enerådende på dette feltet, vedtok å fase ut ansvar og oppgaver på prosjektering av landbruksbygg. Siv.ing. Tore Lunde hadde gjennom en tiårsperiode ledet Fylkesmannens arbeid på dette feltet i Buskerud og det ble naturlig for han å ta utfordringen med å drifte dette videre i et privat firma.

Etterhvert har oppgavene dreid mer mot annen byggeaktivitet. Plankompaniet AS – tidligere L-plan - har de senere årene stått for prosjekter med stor faglig spennvidde - boliger, fritidshus, forretningsbygg og bygninger for landbruk og industri.

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post