Prosjekt: Skarsnuten Skilodge Hemsedal kommune

 TAB0422Tema: Næringsbygg, leiligheter

Tittel: Skarsnuten Skilodge, Hemsedal 

Prosjekttype: 3 stk nybygg med tilsammen 22 ferieleiligheter for utleie.
Vårt oppdrag: Vi har stått for deler av prosjekteringen samt byggesakshåndtering og prosjektledelse.
Spesielt for dette prosjektet: Utfordringene i prosjektet er knyttet til høy utnyttelsesgrad, bratt tomt og brannsikkerhet i trebygg.
Vår løsning:
3 stk bygg oppført som prefabrikerte moduler

Les mer: Prosjekt: Skarsnuten Skilodge Hemsedal kommune

Prosjekt: PKS AS, Drammen

Tema: Næringsbygg - kontor og lager

 tab0302

Prosjekttype: Næringsbygg med samlet bruksareal (BRA) 5708 m2 delvis for utleie.
Lager- og produksjonslokaler i 1.etg, kontorlokaler og sosiale rom i 2.etg.
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling - ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering. 
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring med hensyn til grunnforhold, brannsikkerhet og fleksibilitet i forhold til et større antall brukere og mulige fremtidige leietakere.
Vår løsning: 2 speilvendt like L-formede bygg med godt synlige, sentrale inngangspartier i glass. Punktfundamentering i betong og bærekonstruksjoner i stål. Etasjeskille av betonghulldekker. Yttervegger av sandwichpaneler. Innvendige delevegger i tre. I kontorlokaler er det utstrakt bruk av systemvegger med mye glass for godt lys.

Les mer: Prosjekt: PKS AS, Drammen

Prosjekt: Finnemarksveien 4, Lier

 tab0311Tema: Enebolig

Prosjekttype:
Enebolig i 3 etasjer og garasje. Samlet bruksareal (BRA) 371 m2. Mulighet for utleieleilighet i kjeller.
 Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling - ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering. Prosjektledelse.

Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring i forhold til (fylles ut).
Vår løsning: Enebolig med tradisjonelt arkitektonisk uttrykk. Underetasje med vegger i Bewi Grunnmursystem. Etasjeskiller i tre. Yttervegger av bindingsverk i tre og loftsromstakstoler.

Les mer: Prosjekt: Finnemarksveien 4, Lier

Prosjekt: Steinbrulia 10, Modum

 TAB0391 thumbTema: Tilbygg til enebolig - vinterhage.

Prosjekttype:Utvidelse av stue i 1.etasje i frittstående enebolig. Bruksareal for tilbygget (BRA) ca 20 m2.
Vårt oppdrag: All prosjektering for byggesøknad.
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring i å lage en funksjonell vinterhage for alle årstider, tilpasset eksisterende bygg men med et litt annerledes uttrykk.
Vår løsning: Støpt betongplate på mark. Yttervegger i tegl og glass. Store skyvedører i glass mot vest og syd. Sperretak og skrå himling.

Les mer: Prosjekt: Steinbrulia 10, Modum

Prosjekt: Toppenhaug samdrift / Eiker gårdsysteri, Øvre Eiker

Tema:Driftsbygning i landbruket med ysteri og forsamlingslokale.

Prosjekttype: Bygg inneholdende fellesfjøs for storfe, ysteri og møtelokale med samlet bruksareal (BRA) ca 1300 m2. Husdyrdelen: Husdyrrom for melkekyr, melkerobot, melkerom, tekniske rom. Ysteriet: Kontor og ysteri i 1.etasje. Forsamlingslokale: 300 m2 (BYA) med møterom, serveringsmulighet, toaletter og garderobe i 2. etasje.
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling - ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering. Prosjektledelse.
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring med hensyn til grunnforhold, brannsikkerhet og god funksjonalitet for melkeproduksjonen. Ysterivirksomheten stiller strenge krav til hygienekontroll i form av rekkefølge for arbeidsstasjoner, sluser og materialbruk.
Vår løsning: Bærekonstruksjon av stålbuer på punktfundamentering i betong. Betong hulldekke i etasjeskille mot 2. etg. Yttervegger og tak av sandwich-elementer med utvendig kledning/tekking av profilerte stålplater. Innvendige vegger av sandwich-elementer/bindingsverk. Lysplater i tak for godt lys. Stort vindu i forsamlingslokalet gir besøkende utsyn over fjøs og melkestall.

Les mer: Prosjekt: Toppenhaug samdrift / Eiker gårdsysteri, Øvre Eiker

Prosjekt: Egge gård, Lier

Driftsbygning i landbruket med hybler).

Prosjekttype: Driftsbygning med bruksareal (BRA) 879 m2 for bærproduksjon, med kjøle- og fryselager, arbeids- og pakkerom, verksted, flistørke og flisfyringsanlegg samt ramper. Hybler for sesongarbeidere i 2. etg. 
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling. Byggeledelse: ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, kontroll. 
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring i forhold til brannsikkerhet og brukbarhet for større antall beboere i 2. etasje. Søknadsmessig krevende prosjekt på grunn av flere dispensasjoner, to ganger politisk klagebehandling samt nybrottsarbeid i forhold til å få godkjent denne type boliger på gårdsbruk.
Vår løsning: Driftsbygning i tre, med vekt på byggeskikk i forhold til eksisterende bygningsmasse på gården. Vegger innvendig kledd med sandwichpaneler i kjøle-og fryserom samt arbeids-og pakkerom. Takkonstruksjon: Sperretaksystem fra Multitak  med stålbjelke under undergurt hengt opp i strekkstag fra overgurt/møne.

Les mer: Prosjekt: Egge gård, Lier

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post