Prosjekt: Toppenhaug samdrift / Eiker gårdsysteri, Øvre Eiker

Tema:Driftsbygning i landbruket med ysteri og forsamlingslokale.

Prosjekttype: Bygg inneholdende fellesfjøs for storfe, ysteri og møtelokale med samlet bruksareal (BRA) ca 1300 m2. Husdyrdelen: Husdyrrom for melkekyr, melkerobot, melkerom, tekniske rom. Ysteriet: Kontor og ysteri i 1.etasje. Forsamlingslokale: 300 m2 (BYA) med møterom, serveringsmulighet, toaletter og garderobe i 2. etasje.
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling - ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering. Prosjektledelse.
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring med hensyn til grunnforhold, brannsikkerhet og god funksjonalitet for melkeproduksjonen. Ysterivirksomheten stiller strenge krav til hygienekontroll i form av rekkefølge for arbeidsstasjoner, sluser og materialbruk.
Vår løsning: Bærekonstruksjon av stålbuer på punktfundamentering i betong. Betong hulldekke i etasjeskille mot 2. etg. Yttervegger og tak av sandwich-elementer med utvendig kledning/tekking av profilerte stålplater. Innvendige vegger av sandwich-elementer/bindingsverk. Lysplater i tak for godt lys. Stort vindu i forsamlingslokalet gir besøkende utsyn over fjøs og melkestall.

Les mer: Prosjekt: Toppenhaug samdrift / Eiker gårdsysteri, Øvre Eiker

Prosjekt: Egge gård, Lier

Driftsbygning i landbruket med hybler).

Prosjekttype: Driftsbygning med bruksareal (BRA) 879 m2 for bærproduksjon, med kjøle- og fryselager, arbeids- og pakkerom, verksted, flistørke og flisfyringsanlegg samt ramper. Hybler for sesongarbeidere i 2. etg. 
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling. Byggeledelse: ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, kontroll. 
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring i forhold til brannsikkerhet og brukbarhet for større antall beboere i 2. etasje. Søknadsmessig krevende prosjekt på grunn av flere dispensasjoner, to ganger politisk klagebehandling samt nybrottsarbeid i forhold til å få godkjent denne type boliger på gårdsbruk.
Vår løsning: Driftsbygning i tre, med vekt på byggeskikk i forhold til eksisterende bygningsmasse på gården. Vegger innvendig kledd med sandwichpaneler i kjøle-og fryserom samt arbeids-og pakkerom. Takkonstruksjon: Sperretaksystem fra Multitak  med stålbjelke under undergurt hengt opp i strekkstag fra overgurt/møne.

Les mer: Prosjekt: Egge gård, Lier

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post