fbpx

Arealberegning for takstbransjen

Ny avhendingslov trådte som kjent i kraft fra årsskiftet 2021-2022. Her er kravet til nøyaktighet ved arealmåling av bygninger vesentlig skjerpet. Ved salg av eiendom anses det nå som en mangel hvis avviket mellom oppgitt og faktisk bygningsareal er større enn 2 prosent og utgjør minst 1 kvadratmeter.

Nøyaktig plantegning

2 millioner punkter
pr sekund

Vi benytter laserskanning ved opptegning av eksisterende bygg og vi går nå ut med et tilbud på arealmåling rettet mot takstbransjen

Våre skannere skyter opp til 2 millioner punkter pr sekund, og registrerer da alle objekter i 3d med en nøyaktighet på inntil 1,9mm på avstand 10 meter. Ved skanning for arealmåling av boliger vil det bli benyttet en håndholdt skanner av typen Leica BLK2GO, som skyter 360.000 punkter pr sekund. Med denne går vi da gjennom alle rom og den registrerer alt den ser. Skanningen gir en punktsky, bestående av milliarder av punkter, som viser bygget i 3d med ekstrem nøyaktighet. Denne punktskyen laster vi inn i 3d- tegneprogrammet, hvor vi så kan modellere opp en nøyaktig modell av hele bygget. Ut fra modellen tar vi ut alle nødvendige tegninger som planer, snitt, fasader, detaljer osv.. Ved kun arealmåling tegnes det ikke ut en full modell, men såpass at vi tar ut nøyaktige enkle plantegninger og arealer, hvor vi har full kontroll på skjevheter og variasjoner, måleverdige arealer pga høyde osv..

Image

Vi mener arealmåling ved hjelp av laserskanning er svaret på de svært strenge kravene til målenøyaktighet i ny avhendingslov, og ønsker derfor å tilby dette til takstbransjen. I denne sammenhengen vil vi prise denne tjenesten spesielt gunstig- i alle fall i en periode fremover. Pris vil avhenge av størrelse og kompleksitet på byggene, lokalisering osv., men vi tenker at de fleste eneboliger vil prises til i området kr 6.000- 7.000,- kroner inkl mva. I prisen inngår da befaring med laserskanning og utarbeidelse av enkle plantegninger med arealangivelser. Her ser du eksempel på plantegning med arealangivelser som da leveres, i tillegg til en enkel arealoppstilling. Om ønskelig kan det også leveres tegninger med mer detaljering, snitt- tegninger med høydeangivelser, fasadetegninger, terrengmodell osv.

En fordel ved laserskanning er også at man da har dokumentasjon på de målinger og beregninger som er gjort, samt at vi har både punktsky og digital 3d- modell som også da kan tilbys andre arkitekter ol i planleggingssammenheng senere.

Om du synes dette høres interessant ut så fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så raskt vi kan.

Kontaktskjema arealberegning takstbransjen

Vi trenger ditt fornavn

Vi trenger ditt etternavn

Vi har behov for din epostadresse.

Invalid Input

Felt merket med (*) er obligatoriske.