Vi utnytter teknologiske muligheter til din fordel!

Velkommen

Vi er et lite, framoverlent og teknologiorientert firma innen digitalisering og modellering av bygninger og terreng, arkitekttjenester, utarbeidelse av byggesøknader, matrikkelsaker (fradeling osv.) utarbeidelse av digitale kartløsninger og tilgrensende fagområder.

Ved hjelp av avansert utstyr som 3D-laserskanner, drone og landmålingsutstyr (GPS), registrerer vi bygninger og terreng med svært stor presisjon, før det modelleres i 3D-tegneprogram for uttak av tegninger/ dokumentasjon av eksisterende bygg,
eller videre prosjektering for utarbeidelse av byggesøknad eller lignende.
I felleskap velger vi den beste løsningen basert på ditt behov.

Vi leverer også punktskyer og eventuelt vektoriserte elementer til andre konsulenter.

Byggesakshåndtering

Byggesakshåndtering

Med over 20 års erfaring har vi et solid utgangspunkt for å håndtere din byggesak fra idé til ferdigstilling.

GIS (Oppmåling, Kartproduksjon)

GIS (Oppmåling, Kartproduksjon)

Kart og oppmåling, til bruk i
byggesak, digitalt eller til andre
ulike format og formål.

3D skanning

3D skanning

Vi disponerer den ypperste teknologien tilgjengelig og tilpasser våre leveranser til dine behov.

Rådgivning

Rådgivning

Vi konler lang erfaring med bruk av moderne teknologi og gir deg gode råd
som teller når det gjelder.

Modellering bygg (BIM)

Modellering bygg (BIM)

Vår lange erfaring innenfor området plan og byggesaker gir oss et godt utgangspunkt for å gi gode råd.

Droneoppdrag

Droneoppdrag

Vi har droner, kunnskap og nødvendig kompetanse for å gjennomføre ulike oppdrag med drone.

Her finner du oss

Våre kontorer
24/7

Dine filer tilgjengelig - alltid

Vi tilbyr 24/7 tilgjengelighet for dine filer via vår skyløsning.

Dine filer

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så kan vi holde deg løpende oppdatert innenfor vårt fagfelt.

Våre leverandører på teknologisiden
Archicad
Leica geosystems
Arc GIS
DJI
Autocad
Matterport