fbpx
BLK2GO
BLK2GO

Tegning og
arealkontroll

Plankompaniet AS tilbyr nå effektiv og nøyaktig kontroll av tegninger og arealer på eksisterende bygg.

Ny effektiv og nøyaktig metode for tegning og arealkontroll

Vi benytter en nyutviklet lynrask håndholdt 3d- skanner, Leica BLK2GO, som vi går gjennom og rundt bygget med. Dette gir en svært nøyaktig «modell» (punktsky) av bygget slik det er, både utvendig og innvendig. Vi laster evt. eksisterende eldre tegninger inn i programvare og sammenligner disse med laserskanningen. Basert på det grunnlaget kan vi utarbeide alt fra plantegninger, spesielle detaljer, snitt osv. til komplett tegnet nøyaktig modell av bygget, samt en fullstendig arealberegning.

Vi gjennomfører mange slike oppdrag for eiendomsbransjen. Vår erfaring er at mange eiendomsbesittere kan øke leieinntektene sine vesentlig ved å få kontroll på leiearealer og få fordelt fellesarealene riktig.

Fremdrift

Et normalt oppdrag forløper vanligvvis slik:

  • Vi laserskanner bygget raskt og effektivt med en håndholdt skanner. Deretter  sammenligner vi resultatet med eksisterende tegninger, som beskrevet over.
  • Om tegningene viser seg å være presise kan vi tilby arealberegning av disse for hver leietaker, med fordeling av fellesarealer.
  • Skulle det fremkomme at de eksisterende  tegningene er mangelfulle og/eller unøyaktige tilbyr vi ny opptegning av bygget. Vi kan levere alt fra enkle plantegninger i dwg eller pdf- format, til full modell (for eksempel BIM- modell), hvor alle ønskelige tegninger kan tas ut.

Resultatet

Resultatet av laserskanning og eventuell opptegning tilgjengeliggjøres for kunden via gratis visningsprogram (viewer) som kjøres direkte i nettleseren på egen pc.

Et første steg i form av en tegningskontroll med arealberegning, er noe vi sterkt anbefaler. Hvis man ikke har tilfredsstillende tegninger, så bør man absolutt få utarbeidet dette.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud eller om du har spørsmål tilknyttet tegning og arealkontroll, eller om andre av våre tjenester. Benytt post@plankompaniet.no eller fyll ut vårt kontaktskjema.