fbpx

Referanser

Laserscanning og utarbeidelse av tegninger

Barnehager Asker kommune, laserscanning og opptegning av planer.

Oppdragsgiver: Asker kommune/ Roar Jørgensen AS.
Omfang: 28 stk kommunale barnehager i Asker kommune. 20 bygg, 12500m2.
Vi utførte: Laserscanning av alle bygg og utarbeidelse av plantegninger iht standard ….

Boligblokker i Oslo, plantegninger og 3d/BIM- modell.

Etterstadgata 20 Picture4Oppdragsgiver: Frognerbygg AS.
Omfang: 5 boligblokker med til sammen 212 leiligheter + næringslokaler i 1. etg. Totalt 14500m2.
Vi utførte: Laserscanning av alle byggene, alle leiligheter og lokaler, og utarbeidet plan- og snitt- tegninger, samt 3d- modell for videre arkitekturprosjektering.

Lørenskog kirke, 3d/BIM- modell.

loerenskog kirkeOppdragsgiver: Lørenskog kommune/ Sweco AS
Omfang: Middelalderkirke
Vi utførte: Laserscanning av hele kirken, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv BIM- modell.

Forretningsbygg, Karl Johans gate, Oslo, opptegning.

Omfang: Forretningsbygg med leiligheter, 2800 m2
Vi utførte: Laserscanning av alle næringslokaler og fellesarealer. Utarbeidet plan- og snitttegninger.

Videregående skole, Landfalløya 24-26, Drammen, plantegninger/ BIM- modell

Oppdragsgiver: Akademiet Drammen AS
Omfang: Videregående skole, 6300 m2, 3 bygg.
Vi utførte: Laserscanning av alle bygg, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv BIM- modell.

Sollia, Drammen, enebolig med utleiedel

SolliarevaOmfang: Enebolig, 3 etasjer + garasje og trappede uteområder
Vi utførte: Laserscanning av boligen, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv 3d- modell og fotomontasje. Utarbeidet byggesøknad for godkjenning av utleiedel.

Hotvetveien, Drammen, enebolig, tilbygg og garasje, tegninger og byggesak

hotvetveienOmfang: Enebolig i verneverdig strøk.
Vi utførte: Laserscanning av boligen, alle deler og uteområder. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv 3d- modell og fotomontasje av bolig inklusiv ny garasjeløsning under terreng. Utarbeidet byggesøknad med dispensasjoner.

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Drammen, forretningsbygg, arealberegning

Omfang: 2 stk forretningsbygg, 5050m2
Vi utførte: Laserscanning av byggene og enkel opptegning for uttak av nøyaktige leiearealer.

Driftsbygning Lier, bruksendring, opptegning og byggesak

VestsideveienHeltNy Picture12Omfang: Driftsbygning i landbruket.
Vi utførte: Laserscanning og opptegning av eksisterende bygg. Utarbeidet søknad om tillatelse til bruksendring til lager for utleie, med dispensasjon fra LNF.

Heiaterrassen, Drammen, støttemur, prosjektering og byggesak

Omfang: Ny støttemur mot vei
Vi utførte: Laserscanning av eiendommen, inklusiv terreng. Prosjektering/ illustrering av ny støttemur mot vei og utarbeidelse av byggesøknad.